Zobrazuje sa všetkych 7 výsledkov

 • Hladinové snímače

  EZH a plavákové spínače slúžia na spínanie alebo rozpínanie elektrických obvodov.

 • Manometre

  Manometre sa používajú na určenie tlaku pre plynné a kvapalné média, ktoré nepôsobia korozívne na časti manometra prichádzajúce do styku s meraným médiom.

 • Teplomery

  Teplomery sa používajú na meranie teploty plynov a kvapalín v rôznych rozsahoch.

 • Termostaty

  Termostaty pre domácnosti a priemysel.

 • Tlakové spínače

  Tlakové spínače slúžia na automatické vypínanie a zapínanie elektromotorov strojných zariadení.

 • Úpravne vnody

  Voda obsahuje v rozpustnom stave určité množstvo minerálov, solí a iných prímesí. Podľa množstva jednotlivých prvkov posudzujeme tzv. tvrdosť vody. Minerály a soli svojím vylučovaním z vody spôsobujú problémy tvorbou pevných inkrustov vo vodovodoch, teplovodných systémoch, práčovňach, chladiacich zariadeniach a pod.

 • Vodomery

  Vodomery slúžia na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody.