Vodomery

Vodomery slúžia na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody.

Popis

Vodomery slúžia na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody s maximálnou teplotou vody do 30°C a na meranie teplej úžitkovej vody s teplotou maximálne 90°C. Vodomery pre domácnosť a priemysel sa dodávajú vo svetlosti  od 15 do 600mm. Montáž je možná vo vodorovnej alebo zvislej polohe.

Odbytujeme vodomery v prevedení:

  • mechanickom
  • lopatkovom
  • skrutkovom
  • impulznom
  • suchobežnom
  • mokrobežnom
  • viacvtokovom
  • vodomery s diaľkovým odpočtom.

Primárne predávame produkty od výrobcov : Senzus