Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

  • Expanzné tlakové nádoby

    Expanzné tlakové nádoby pracujú na termostatickom princípe a slúžia ako bezpečnostné zariadenia umožňujúce zvyšovanie objemu vody vplyvom teploty v uzavretej vykurovacej sústave.

  • Tlakové nádoby na pitnú vodu

    Tlakové nádoby na pitnú vodu slúžia ako zásobníky čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie tlakové a priemyselné stanice.