Zobrazených 1–12 z 15 výsledkov

 • Obehové bezupchávkové čerpadlá

  Bezupchávkové obehové čerpadlá sú určené pre kúrenárske a chladiacie klimatizačné systémy.

 • Normované odstredivé čerpadlá

  Normované odstredivé čerpadlá sú vhodné pre použitie v oblasti vodárenského, energetického, poľnohospodárskeho, chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu.

 • Čerpadlá v blokovom prevedení

  Čerpadlá v blokovom prevedení sa používajú vo všetkých odvetviach priemyslu ako aj v domácnosti.

 • Odstredivé čerpadlá

  Horizontálne odstredivé čerpadlá slúžia k prečerpávaniu a plneniu veľkoobjemových nádob, zväčša nehorľavých kvapalín.

 • Dávkovacie čerpadlá

  Dávkovacie čerpadlá – používajú sa vtedy, keď musí byť kvapalina dávkovaná v čo možno najpresnejšom množstve a za stanovený časový úsek.

 • Čerpadlá s ponornou hydraulikou

  Čerpadlá s ponornou hydraulikou sú veľmi variabilné, vhodné najmä do priemyslelných aplikácii na čerpanie kvapalín používaných pri obrábacích strojoch, v systémoch priemyselného prania, čerpaniu kondenzátov, chladiacich jednotiek, filtračných systémov a v čistiarenských zariadeniach.

 • Automatické tlakové stanice

  Automatické tlakové stanice sú určené pre čerpanie a zvyšovanie tlaku čistej alebo úžitkovej vody vo vodárňach, obytných domoch sídliskového typu, hoteloch, priemyselných závodoch, nemocniciach, školách a pod.

 • Ponorné čerpadlá do vrtov

  Ponorné čerpadlá do vrtov sú vhodné pre zásobovanie čistou vodou z vŕtaných studní v kombinácii s tlakovým systémom napríklad pre vysokovýkonné priemyselné a obecné vodovody.

 • Kalové čerpadlá

  Kalové vrchné čerpadlá majú špeciálnu konštrukciu hydraulickej časti a sú schopné prečerpávať kvaplinu s relatívne veľkým podielom nečistôt bez rizika zaseknutia obežného kola.

 • Miešadlá a aktivátory prúdenia

  Aktivátory prúdenia a miešadlá sa používajú v priemyselných oblastiach čistenia odpadových komunálnych vôd, v priemyselných procesoch v kalovom hospodárstve a v poľnohospodárstve.

 • Obehové čerpadlá

  Obehové čerpadlá pre dopravu kvapalín vo vykurovacích, klimatizačných, solárnych systémoch a pre dopravu TUV.

 • Domáce vodárne

  Domáca vodáreň je zariadenie určené na zásobovanie domu, chaty alebo iného objektu pitnou, či úžitkovou vodou.