Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

  • Guľové kohúty

    Guľové kohúty sa používajú na uzatváranie a reguláciu v rozvodoch pary, vody, vzduchu a plynov.

  • Spätné klapky

    Spätné klapky sa používajú na automatické jednosmerné uzatváranie rozvodov pary, vody, vzduchu, plynov a rôznych kvapalín.

  • Filtre

    Filtre odstraňujú nečistoty z prúdiacich plynných a  kvapalných látok.