Pred kúpou čerpadla

Pred samotnou kúpou produktu je potrebné, aby ste nám poskytli detailné informácie, ktoré nám umožnia spracovať optimálne riešenie. Potom Vám odporučíme vhodný výrobok, ktorý bude správne plniť svoju funkciu a Vy budete spokojný.

Je nutné, aby mal zákazník tieto informácie:

  • -informácie o zdroji vody,
  • -hĺbka zdroja
  • -výdatnosť zdroja,
  • -požadovaná dopravná výška,
  • -kvalita vody respektíve iného média, jej (jeho) zloženia,
  • -hustota média,
  • -teplota média.
  • -zamýšľaný účel používania výrobku
  • -očakávania od výrobku
  • -oblasť použitia (pitná voda, čerpanie kalov, splašková, požiarna, dažďová, technologická voda, priemysel, septiky, čističky, kúrenie, bazény, fontány, automatické tlakové stanice, kompletné prečerpávacie stanice vrátane prefabrikovaných komponentov (šachty).

Pre správnu funkciu výrobku Vám vieme navrhnúť vhodné filtrácie a úpravne vody. Toto opatrenie zvýši životnosť čerpadla a chráni zdravie. Je však potrebné, aby ste mali urobený rozbor vody.