Pred kúpou čerpadla

Pred  kúpou produktu je potrebné z Vašej strany mať detailné údaje, ktoré nám umožnia spracovať dané informácie na základe ktorých Vám vieme správne odporučiť vhodný výrobok a riešenie k Vašej úplnej spokojnosti.
Je nutné aby zákazník mal presné informácie o zdroji vody, hĺbke zdroja a jeho výdatnosti, poznať dopravnú výšku, informácie o kvalite vody respektíve iného média a jej (jeho) zloženia, hustoty, teploty. Je potrebné poskytnúť presné informácie na aké účely plánujete výrobok používať, čo od neho očakávate.  Na účely pitnej vody, kalovej, splaškovej, požiarnej, dažďovej, technologickej, do priemyslu, do septikov, do čističiek, do kúrenia, bazénov, fontán, automatických tlakových staníc na zvyšovanie tlaku,  kompletných prečerpávacích staníc  vrátane prefabrikovaných komponentov (šachty)  meranie a regulácia čerpacích staníc .
Pre správnu funkciu  výrobku Vám vieme navrhnúť vhodné filtrácie a úpravne vody, ktorá zvýši životnosť čerpadla a chráni aj Vaše zdravie. Je však potrebné aby ste mali urobený rozbor vody.