Dávkovacie čerpadlá

Dávkovacie čerpadlá – používajú sa vtedy, keď musí byť kvapalina dávkovaná v čo možno najpresnejšom množstve a za stanovený časový úsek.

Kategória:
Značka:

Popis

Dávkovacie čerpadlá – používajú sa vtedy, keď musí byť kvapalina dávkovaná v čo možno najpresnejšom množstve a za stanovený časový úsek. Čerpadlá nasávajú určený objem kvapaliny do valca a vytlačia ho do výtlačného potrubia v ďalšom takte. Dávkované množstvo môže byť regulované zdvihom pri takte a počtom vstreknutých dávok za časový úsek. Preto dosahujú presné dávkovanie konštante, dokonca aj keď sa mení protitlak. Dávkovacie čerpadlá sú riadené mikroprocesorovo. Procesor monitoruje mnoho funkcií. Týmto presným riadením môžeme dávkovať minimálne potrebné množstvo kvapaliny a predísť plytvaniu. Mikroprocesorová technológia umožňuje integrovať dávkovacie čerpadlá do plne automatizovaných výrobných procesov.

Vyrábajú sa v prevedení so solenoidovým pohonom, s elektro-motorovým pohonom, ako aj pneumatickým pohonom. Dávkovaný objem začína na mL/hod a končí pri 40.000 L/h. Najčastejšie sa používajú pri úpravách vody, tak pre domácnosť ako aj pre priemysel, pre dávkovanie dezinfekčných prostriedkov, chemikáálií. Hlavnými znakmi pre tieto čerpadlá sú spoľahlivosť prevádzky a presnosť dávkovania.

Primárne predávame produkty od výrobcov : GRUNDFOS