Miešadlá a aktivátory prúdenia

Aktivátory prúdenia a miešadlá sa používajú v priemyselných oblastiach čistenia odpadových komunálnych vôd, v priemyselných procesoch v kalovom hospodárstve a v poľnohospodárstve.

Kategória:
Značka:

Popis

Aktivátory prúdenia a miešadlá sa používajú v priemyselných oblastiach čistenia odpadových komunálnych vôd, v priemyselných procesoch v kalovom hospodárstve a v poľnohospodárstve. Miešadlo dáva do pohybu kvapalinu, aby bola obohacovaná kyslíkom a dochádzalo k rýchlejšiemu biologickému procesu čistenia odpadovej vody.

Dúchadlá zabezpečujú prísun kyslíka, ktorý umožňuje aeróbnym baktériám spracovávať znečistenú vodu. Dúchadlá sú súčasťou malých domových čističiek odpadových vôd (ČOV), ako aj väčších ČOV, napríklad pre hotely, penzióny a väčšie celky. Dúchadlá majú minimálny príkon (cca od 50 W) a spoľahlivú konštrukciu pre dlhú životnosť.

Primárne predávame produkty od výrobcov : GRUNDFOS