Expanzné tlakové nádoby

Expanzné tlakové nádoby pracujú na termostatickom princípe a slúžia ako bezpečnostné zariadenia umožňujúce zvyšovanie objemu vody vplyvom teploty v uzavretej vykurovacej sústave.

Kategória:
Značka:

Popis

Expanzné tlakové nádoby pracujú na termostatickom princípe a slúžia ako bezpečnostné zariadenia umožňujúce zvyšovanie objemu vody vplyvom teploty v uzavretej vykurovacej sústave. Vnútro expanznej nádoby je rozdelené na dva priestory gumovou membránou alebo vakom. Vnútorný priestor je určený pre vodu z vykurovacieho systému, vonkajší je naplnený plynom pod pretlakom vyznačenom na štítku nádoby. Maximálna teplota vody v nádobe je 99 °C. Veľkosť expanznej náboy musí byť správne na dimenzovaná, aby nedošlo k prekročeniu bezpečnostnej hranice tlaku.

Expanzné nádoby majú menšie rozmery oproti beztlakovým expanzomatom. Môžu sa umiestniť vedľa kotla, ni je potrebná montáž v najvyššom bode systému. Systém je uzavretý, nedochádza k stratám vykurovacieho média pri odparovaní. Médium sa neokysličuje, čo zabraňuje korózii vykurovacej sústavy.

Primárne predávame produkty od výrobcov : VAREM, ELBI, Reflex