Termostaty

Termostaty pre domácnosti a priemysel.

Popis

Termostaty pre domácnosť sú predovšetkým izbové programovateľné termostaty a manuálne termostaty. Slúžia na nastavenie optimálnej izbovej teploty v dome, či byte. Snímajú izbovú teplotu a na základe toho sa snažia regulovať vykurovací výkon kotla tak, aby teplota v dome bola vždy podľa užívateľského nastavenia. Najbežnejšie termostaty sú s týždenným programom a s dvoma nastaveniami teploty (denná a nočná teplota). Ďalším typom termostatov sú ekvitermické termostaty, ktoré nastavujú vykurovanie kotla podľa vonkajšej teploty a ekvitermickej krivky.

Priemyselné termostaty sa delia na čidlové a kapilárové. Slúžia na kontrolu a meranie teploty média, táto informácia sa spracuje pre ďalšie vyhodnocovanie a ovládanie ostatných prvkov v systéme (motor, ventil, kotol, čerpadlo a ďalšie zariadenia). Termostaty môžu pracovať v predpísanom rozsahu teplôt s definovanou presnosťou. Väčšina termostatov má nastaviteľnú jednu alebo dve hranice teplôt, pri ktorých prekročení dochádza k zapnutiu/vypnutiu výstupov.

Primárne predávame produkty od výrobcov : EMOS