Manometre

Manometre sa používajú na určenie tlaku pre plynné a kvapalné média, ktoré nepôsobia korozívne na časti manometra prichádzajúce do styku s meraným médiom.

Popis

Manometre sa používajú na určenie tlaku pre plynné a kvapalné média, ktoré nepôsobia korozívne na časti manometra prichádzajúce do styku s meraným médiom. Pripojenie manometra môže byť spodné alebo zadné. Presnosť /dovolená odchýlka/ závisí od vyhotovenia a pohybuje sa v rozsahoch 0%, 1%, 1,6%… Povolené teploty média sú v rozmedzí od -20 do 30, 90, 130°C. Manometre sa vyrábajú v rozsahoch od stoviek Pa po desiatky MPa. Stupnica sa zvyčajne uvádza v jednotkách kPa, MPa alebo “bar”. V niektorých prípadoch je možné použiť membránový oddeľovač. Možné je aj prevedenie manometra s vlečným ukazovateľom. Manometre plnené glycerínom odolávajú prudkým tlakovým rázom.

Primárne predávame produkty od výrobcov : Prematlak