Úpravne vnody

Voda obsahuje v rozpustnom stave určité množstvo minerálov, solí a iných prímesí. Podľa množstva jednotlivých prvkov posudzujeme tzv. tvrdosť vody. Minerály a soli svojím vylučovaním z vody spôsobujú problémy tvorbou pevných inkrustov vo vodovodoch, teplovodných systémoch, práčovňach, chladiacich zariadeniach a pod.

Popis

Voda obsahuje v rozpustnom stave určité množstvo minerálov, solí a iných prímesí. Podľa množstva jednotlivých prvkov posudzujeme tzv. tvrdosť vody. Minerály a soli svojím vylučovaním z vody spôsobujú problémy tvorbou pevných inkrustov vo vodovodoch, teplovodných systémoch, práčovňach, chladiacich zariadeniach a pod.

Podľa spôsobu pôsobenia na upravovanú vodu delíme postupy na:

  • Chemický – spočíva v pridávaní chem. látok do upravovanej vody. Spôsob je vhodný na úpravu  úžitkovej  vody, nevhodný pre pitnú vodu. Chemické úpravne sú pomerne finančne nákladné.
  • Elektrostatický spôsob – ide o tzv fyzikálnu úpravu vody. Medzi 2 špeciálnymi elektródami prúdi upravovaná voda, vytvorí sa silné elektrostatické pole, ktoré narúša väzby inkrustotvorných prvkov na molekuly vody, čím tieto látky strácajú na určitú dobu schopnosť vytvárať pevné inkrusty. Tento spôsob si vyžaduje narušenie celistvosti potrubia.
  • Magnetický – magnetické pole môže byť vytvorené permanentným magnetom alebo cievkou budenou jednosmerným alebo striedavým prúdom. Princíp pôsobenia magnetického poľa je  na upravovanú tekutinu podobný ako pri elektrostatickom spôsobe, ale namiesto elektrostatického poľa narúša väzby pole magnetické, ktoré je omnoho účinnejšie.

Primárne predávame produkty od výrobcu : EZV