Kondenzačné a odkaľovacie nádoby

Kondenzačné a odkaľovacie nádoby

Kategória:
Značka:

Popis

Kondenzačné slúžia na meranie množstva pary v spojení s meracou clonou a uzatváracím ventilom a odvádzanie skondenzovaných pár v systéme.

Odkaľovacie nádoby slúžia na odkalovanie vody a kondenzátu pary v meracom zariadení. Kondenzačná nádoba sa skladá z telesa guľového tvaru, ktoré je zvarené z 2 pologulí a uzatváracieho ventilu. Na vstupe je príruba. Šróbenie uzatváracieho ventilu je pripevnené na výstupnej strane nádoby. Montuje sa tak, že prívod je vo vodorovnej osi vývod v osi zvislej.

Primárne predávame produkty od výrobcov : ABO