Filtre

Filtre sa používajú na zachytávanie mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravovaná  pracovná kvapalina.

Kategória:
Značka:

Popis

Filtre sa používajú na zachytávanie mechanických nečistôt, ktoré obsahuje prepravovaná  pracovná kvapalina. Zaisťujú správnu funkciu armatúr a prístrojov.  Pracovnou tekutinou môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny. Teleso filtra je odliatok v šikmom hrdle je vybavené sitkom /vymeniteľnou vložkou/, ktoré je v telese upevnené uzatváracou zátkou. Filtre je možné montovať do ľubovoľnej polohy s podmienkou, že smer prúdenia musí súhlasiť so smerom šípky na telese a hrdlo s vikom musí smerovať nadol. Vyrábajú sa v rôznom prevedení a od svetlosti 15-150 DN.

Primárne predávame produkty od výrobcov : ABO