Hydranty a navŕtavacie pásy

Hydranty a navŕtavacie pásy

Kategória:

Popis

Hydranty /vrchné a podzemné/ sú to zariadenia pre odbery studenej vody z vodovodných systémov. Predovšetkým pre protipožiarne účely. Najvyšší povolený pracovný pretlak je 1 MPa studenej vody. Hydrant sa skladá z telesa, ventilovej komory a bajonetového uzáveru. Uzáver je umiestnený vo ventilovej komore. Hydrant má otvor pre samočinné odvodnenie, podzemný je chránený poklopom. Vrchný hydrant sa skladá z ventilovej komory, stojana s odbočkami pre hadice. Uzatvára sa otáčaním vretena v smere hodinových ručičiek.

Navŕtavacie pásy sa používajú vo vodárenstve k navŕtavaniu oceľového, liatinového alebo plastového potrubia k prevedeniu domových prípojek. Je to potrubná jednosmerná armatúra. Navŕtavací pás s tesniacou manžetou sa  priloží k potrubiu a pomocou strmeňov a šróbov sa pripevnia. Tak je pripravený pre navŕtavanie potrubia a našrobovanie prípojky.