Sacie a vtokové koše

Sacie a vtokové koše

Kategória:

Popis

Sacie koše sa montujú zásadne do zvislého sacieho potrubia. Používajú sa pri čerpaní čistých prípadne skalených kvapalín, bez tvrdých mechanických častíc. Zabraňujú nežiadúcemu úniku stĺpca kvapaliny zo sacieho potrubia pri zastavení čerpadla. Vyrábajú sa od svetlosti 40-250 DN v rôznom materiálovom prevedení.

Vtokové koše sa zabudovávajú do sacieho potrubia k zamedzeniu vniknutiu hrubých nečistôt do čerpadla. Svetlosť od 40-300 DN.