Odvádzače kondenzátu

Odvádzače kondenzátu sa používajú na odvedenie kondenzátu z tlakového vzduchu  a z horúceho parového prostredia.

Kategória:

Popis

Odvádzače kondenzátu sa používajú na odvedenie kondenzátu z tlakového vzduchu  a z horúceho parového prostredia. Využívajú plavákový systém a terminckú reguláciu. Termická regulácia slúži k automatickému odvzdušňovaniu pri nábehu. Pri prevádzke pracuje len plavákový systém. V prípade poklesu nátoku kondenzátu až na nulovú hodnotu plavák klesne a ventilový systém sa uzavrie. V prípade  protitlaku v plavákovej komore sa ventilový výpustný orgán automaticky uzavrie. Plní funkciu spätného uzatváracieho orgánu. Montujú sa do zvislého potrubia a na najhlbšom mieste systému. Odvádzač je určený pre maximálne pracovné tlaky a teploty 32 bar a 530˚C, v závislosti od typu kondenzátora a systému.