Šupátka

Šúpátka s ručným pohonom, elektrickým pohonom alebo pneumatickým pohonom.

Kategória:
Značka:

Popis

Šupátka s ručným pohonom slúžia ako uzatvárací člen pre vodu a vodné pary, ale aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny. Šupátko má definovaný smer prúdiacej látky. Maximálna pracovná teplota a tlak sa rádovo pohybujú okolo 0,6 MPa a 200˚C. Materiálové vyhotovenie telesa – šedá liatina, vreteno – nehrdzavejúca oceľ, tesnenia sediel, upchávok a víka – mosadz, guma (pryž). Montáž do vodorovného aj zvislého  potrubia. Ovládanie ručným kolom alebo reťazovým pohonom. Nie sú vhodné pre reguláciu.

Šupátko s elektrickým pohonom je uzatvárací systém pre dopravu kvapalín, plynov alebo hydrozmesi s určitou maximálnou veľkosťou zrna. Jedná sa o šupátko vybavené elektropohonom. Pracovné tlaky a teploty sú obdobné ako u šupátok s ručným pohonom. Materiálové prevedenie je rovnaké ako u ručného šupátka. Nemalo by sa používať na reguláciu. Odporúčaná montáž je do vodorovného potrubia, pohon šupátka je navrchu. V prípade výpadku elektrického napájania je možné ovládať ho ručne.

Šupátko s pneumatickým pohonom je ovládané rozvodom stlačeného vzduchu, použitie a montáž sú podobné ako u iných šupátok. Využívajú sa v prípadoch, kde nie je z určitých dôvodov možné použiť elektropohon.

Primárne predávame produkty od výrobcov : ABO