Elektromotory – pätkové

Motory sú určené pre európsky trh a pre sieť s napätím 400/230 V, 50 Hz.

Kategória:

Popis

Elektromotory pre pohon čerpadiel sú predovšetkým jednofázové alebo trojfázové asynchrónne motory s kotvou na krátko. Motory sú určené pre európsky trh a pre sieť s napätím 400/230 V, 50 Hz. Ich menovité otáčky vyplývajú z počtu pólov (3000, 1500, 750, …). Trojfázové motory by mali byť inštalované s motorovým ističom, ktorý ich ochráni v prípade výpadku jednej z fáz. Podľa vyhotovenia kostry a spôsobu uchytenia ich delíme na pätkové a prírubové.

Pätkové elektromotory sa pripevňujú k pevnej podložke alebo k zemi pomocou nožičiek, ktoré nie sú v osi motora. Sú umiestnené väčšinou horizontálne vzhľadom k osi. Pri inštalácii je veľmi dôležité dodržať súososť, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ložísk a k hluku. Medzi motorom a poháňaným mechanizmom (čerpadlom) sa nachádza spojka, ktorá kompenzuje malé odchýlky v súosovosti. Výhodou čerpadiel s oddeleným pätkovým motorom je fakt, že prípadná netesnosť čerpadla nepoškodzuje motor a nespôsobí je zatopenie.

Primárne predávame produkty od výrobcov : SIEMENS